Mechanizm rynkowy: popyt, podaż i cena 1

Mechanizm rynkowy: popyt, podaż i cena

Każdy z nas słyszał kiedyś o takich pojęciach, jak: popyt, podaż i cena. Są to instrumenty mechanizmu rynkowego, które ze sobą współpracują i wzajemnie się uzupełniają. Właśnie dzięki temu przedsiębiorstwa mogą się rozwijać i przynosić zyski. Omówmy więc pokrótce każdy z wymienionych instrumentów.

Continue Reading

Obligacje korporacyjne się opłacają

Jeśli chcemy podejść do tematu inwestowania ambitnie i zamiast kont oszczędnościowych czy lokat bankowych zdecydować się na bardziej skomplikowane formy zarabiania, możemy zastanowić się nad akcjami i obligacjami – przy czym warto pamiętać, że pierwsza wymieniona forma inwestowania należy do najbardziej agresywnych i ryzykownych. Inaczej mówiąc możemy wiele zyskać, ale też wiele stracić. Początkujący inwestorzy […]

Continue Reading
inwestowanie w kapitał ludzki

Inwestowanie w kapitał ludzki – opłacalne czy nie?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z ciągłym inwestowaniem i dokonywaniem ważnych wyborów dotyczących finansów. Bez tego żaden biznes nie utrzyma się na rynku, gdyż konkurencja jest spora. Inwestowanie może polegać nie tylko na inwestycjach w dobra materialne czy papiery wartościowe. Ważne jest też inwestowanie w kapitał ludzki, czyli naszych pracowników.

Continue Reading
efaktura

Praca przy komputerze, a bezpieczeństwo

W obecnych czasach praca przy komputerze to obowiązek większości pracowników biurowych. Komputer służy do tworzenia i porządkowania dokumentów, do przesyłania informacji w firmie i poza nią, jest więc narzędziem niezbędnym. Niemniej jednak nieumiejętne wykonywanie pracy przy komputerze może się negatywnie odbić na naszym zdrowiu. O czym więc warto pamiętać w związku z tym?

Continue Reading

Jak zarobić na rachunku bankowym?

Ostatni czas nie jest szczególnie korzystny dla inwestorów. Wszystko za sprawą bardzo niskich stóp procentowych, które już od kilku miesięcy utrzymują się na rekordowo niskim poziomie. Sytuacja ta skłoniła banki do podwyżek opłat za prowadzenie rachunków czy marż kredytów hipotecznych. Ci, którzy posiadają odpowiednie do inwestowania środki, powinni bardzo umiejętnie nimi zarządzać, aby nie tylko […]

Continue Reading

Banki łączą siły z operatorami telekomunikacyjnymi

Na początku grudnia ogłoszono podpisanie umowy pomiędzy T-Mobile Polska i Alior Bankiem w zakresie przygotowania kompleksowej oferty produktów i usług bankowych oraz zapewnienia do nich wielokanałowego dostępu. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim stworzenie produktów i usług bankowych, które będą dostępne w sieci sprzedaży T-Mobile, jak również za pośrednictwem urządzeń mobilnych, serwisów internetowych, Contact […]

Continue Reading
Sekret skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej 2

Sekret skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej

Wszyscy pracodawcy wiedzą, iż zatrudnienie utalentowanych i rzetelnych pracowników to gwarancja sukcesu dla firmy. Kadra pracownicza stanowi jej najważniejsze aktywa. Niemniej wybór najlepszych pracowników może sprawiać pewną trudność. Stąd przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne, pozwalające ustalić, czy dana osoba będzie przydatna w naszej firmie czy też nie. Ale czym się kierować przy wyborze kandydatów?

Continue Reading

Bankomaty recyklingowe z biometrią – technologia przyszłości

W ostatnich dniach bank PKO BP poinformował o zamiarze wprowadzenia bankomatów z zamkniętym obiegiem gotówki, tak zwanych recyklerów albo bankomatów recyklingowych. Pojawiły się one już jakiś czas temu w bankach spółdzielczych. Pierwszy w Polsce projekt uruchomienia bankomatu recyklingowego, dodatkowo z technologią biometryczną, rozpoczął się w 2011 roku w BPS w Kwidzynie. Wdrażanie nowego urządzenia rozpoczęto […]

Continue Reading

W co inwestować, kiedy stopy procentowe są niskie?

Obecnie stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, dlatego wielu inwestorów reorganizuje swój portfel inwestycyjny, by mimo wszystko nadal odnotowywać jak największe zyski. Jeśli nie chcemy zbytnio ryzykować, a przyzwyczajeni jesteśmy do przechowywania naszego kapitału na lokatach bankowych, to wiele obecnie nie zarobimy, ponieważ średnie oprocentowanie 3-miesięcznych depozytów wynosi obecnie tylko 2,7% w skali roku. […]

Continue Reading