Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

Arbitraż krok po kroku
Prawo w firmie

Arbitraż

Jak rozwiązywać spory, gdy konflikt zaszedł tak daleko, że jedynym rozwiązaniem wydaje się być sąd? Dowiedz się czym jest arbitraż i kiedy można go stosować.

Czym jest arbitraż?

Arbitraż to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów. Najpowszechniejsze zastosowanie znajduje w sytuacjach, kiedy niemożliwe jest jednogłośnie rozstrzygnięcie konfliktu. Cechą charakterystyczną postępowania arbitrażowego jest skierowanie się podmiotów do bezstronnego specjalisty – osoby lub instytucji. Metoda ta umożliwia osiągnięcie porozumienia bez udziału organów państwowych, jakimi są sądy powszechne – stanowi bardziej dynamiczną i mniej kosztowną alternatywę postępowania prawnego.

Warunkiem uczestnictwa w arbitrażu jest świadoma zgoda obu stron sporu, gdyż to oni wybierają arbitrów. Dobrowolność udziału zwiększa skuteczność i pozwala uniknąć egzekucji. Arbitraż dzielimy na stały, które działa niezależnie od woli stron i na ten, który został powołany do konkretnej sprawy.

Sądy niestałe, tzw. ad hoc, nie mają własnej siedziby, administracji, regulaminów i zostały powołane do istnienia jedynie na czas trwania danej sprawy. Należy pamiętać, że są to prawne instytucje niepaństwowe, powołane ustawą do rozstrzygnięcia sporów cywilnych. Ich działa uregulowane są w V części Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Arbitraż krok po kroku

Sąd arbitrażowy

Sądownictwo arbitrażowe zyskało ogromną popularność, zaufanie i uznanie na całym świecie. Rozstrzygnięcie sporu w sądach polubownych odbywa się w charakterze poufności. Uniemożliwia to upublicznianie spraw w mediach lub stosowanie postępowania jawnego. Efektem jest umiejętny dialog i brak nacisków zewnętrznych, co ułatwia osiągnięcie porozumienia pomiędzy podmiotami, a także pozwala na zachowanie tajemnic umów handlowych.

Choć każdy sąd arbitrażowy ma własny cennik opłat, koszty postępowania prawnego są zawsze niższe niż podczas spraw w sądach powszechnych. Ma to związek z jego jednoinstancyjnością. Oznacza to również mniejsze sformalizowanie od tradycyjnych organów wymiaru sprawiedliwości – nie tylko poprzez sposób kierowania sprawą, ale także dzięki niezależności od przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Sprawdź również:  W jaki sposób firmy ogłaszają upadłość?

Postępowanie arbitrażowe jest zatem szybsze – według regulaminu większości instytucji powinno zostać zakończone do 6 miesięcy, jednak znane są przypadki, gdy trwało zaledwie dwa tygodnie. Spawy odbywają się często dzień po dniu, co nigdy nie zdarza się w sądach powszechnych. Zapis na sąd polubowny to umowa dwóch podmiotów, w której umieszczają one spór, jaki ma zostać rozstrzygnięty podczas arbitrażu. Powinien być sporządzony na piśmie, również na odległość.

Może do tego dojść zaraz po powstaniu problemu lub wynikać z klauzuli w zawartej wcześniej umowie pomiędzy członkami sporu. Jednak mimo braku takiej umowy, sąd arbitrażowy wciąż umożliwia klientom skorzystanie z takich usług, jeżeli tylko obie strony wyrażą na to zgodę. Ogromną zaletą sądu arbitrażowego jest dowolność w wyborze arbitra spośród prawników i specjalistów konkretnych branż i danych dziedzin, którego strony darzą zaufaniem i szacunkiem.

Zobacz również: http://inwestujemywprzyszlosc.pl/biuro/kim-jest-spedytor/

Co więcej, zainteresowani mogą starać się o jego wyłączność. Warto dodać, że żaden arbiter nie jest związany formalną procedurą, co pozwala na wydawanie orzeczeń także na podstawie zasady słuszności, dobrej wiary oraz zwyczajowego prawa, nie ograniczając się jedynie do prawa materialnego. Strony sporu mogą także samodzielnie ustalić zasady postępowania, czyli język, w jakim odbywa się sprawa, a także jej miejsce.

W przypadku braku takich ustaleń, decyzje podejmuje sąd arbitrażowy. Warunki rozstrzygnięcia są wynikiem decyzji większości głosów. Wyjątek stanowią sytuację, kiedy podmioty sporu zdecydowały inaczej. Orzeczenia zostają wydane przez arbitra przewodniczącego. Dąży się do zawarcia ugody pomiędzy stronami. Choć w skład sądu polubownego wchodzą instytucje niezależne, wszelkie wyroki posiadają taką samą moc prawną, jak te wydawane przez sąd powszechny. Ma on także prawo do powoływania i przesłuchiwania świadków, jednak nie może stosować do tego środków przymusu.

Sprawdź również:  W jaki sposób firmy ogłaszają upadłość?

Arbitraż jako sposób rozwiązywania sporów

Sądy arbitrażowe mogą rozwiązywać spory zarówno o prawa majątkowe, jaki i te nienacechowane własnością, w których możliwe jest zawarcie ugody, z wyłączeniem spraw alimentacyjnych, rozwodów czy ustaleń ojcostwa. Większość spraw cywilnych znajduje możliwość objęcia pod sąd arbitrażowy. Ze względu na niższe koszty, krótszy czas oczekiwania na wyrok i poufność, staje się on coraz powszechniejszym wyborem przedsiębiorców.

Nie bez znaczenia jest to, że sądy arbitrażowe uznawane są na całym świecie, więc z łatwością mogą rozstrzygnąć sprawy ze stronami zagranicznymi. Potwierdza to konwencja nowojorska o uznaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, jaką uzyskała Polska. Podczas postępowania arbitrażowego nie ma zasady precedensu, czyli poprzednio uzyskane wyroki nie wpływają na ten, jaki zostanie uzyskany. Ułatwia to zawarcie porozumienia i pozwala na zindywidualizowanie każdej sprawy.

Poprzez aktywne uczestnictwo stron konfliktu (między innymi ich wpływ na wybór odpowiedniego arbitra) podmioty mają poczucie, że uzyskany wynik postępowania jest sprawiedliwy, chętniej dążą do ugody, w wyniku czego skraca się czas trwania sprawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.