Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

reklama kredytu gotówkowego
Kredyty Pożyczki

Dlaczego kredyt i pożyczka to nie to samo?

Obecnie określenia „kredyt” i „pożyczka” funkcjonują w rozmaitych mediach w zasadzie wymiennie, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju reklamach i ofertach, które mają nas skłonić do zaciągnięcia określonego rodzaju zobowiązania wobec danego banku. Warto jednak mieć świadomość, że w myśl obowiązującego w Polsce prawa (bankowego i cywilnego) kredyt i pożyczka są całkowicie odrębnymi produktami, które w najmniejszym nawet stopniu nie są tożsame pomimo pewnych podobieństw. W związku z tym określenie „kredyt gotówkowy” jest tylko i wyłącznie retoryczną figurą marketingową całkowicie pozbawioną sensu – dowody na to poniżej.

jedna z reklam kredytu gotówkowego
jedna z reklam kredytu gotówkowego (źródło: Pinterest)

Po pierwsze i najważniejsze, pożyczka jest definiowana jako użyczenie danemu pożyczkobiorcy określonej kwoty albo określonych przedmiotów. Kredyt polega wyłącznie na użyczeniu zdefiniowanej sumy pieniędzy. Druga różnica to podmioty uprawnione do udzielania pożyczek i kredytów: w pierwszym przypadku mogą to być instytucje (w tym banki), ale także i osoby fizyczne, w drugim (kredyt) tylko i wyłącznie banki. Pożyczka może mieć określony czas spłaty, ale nie musi – w przypadku kredytu termin spłaty zawsze jest jasno zdefiniowany i nieprzekraczalny. Pożyczka może wiązać się z naliczeniem jakichś odsetek lub opłat, jednak nie ma takiej konieczności. Kredyty zawsze są obciążone odsetkami. Pożyczkobiorca nie ma obowiązku podawać celu, na który zamierza przeznaczyć uzyskane środki, podczas gdy kredytobiorca bezwzględnie musi taki cel określić. Pożyczki są regulowane przez zapisy zawarte w kodeksie cywilnym, natomiast kredyty podlegają pod prawo bankowe. Ostatnia ważna różnica polega na tym, że pożyczka może być przyznana w formie gotówkowej, natomiast wszystkie kredyty są udzielane jedynie w formie bezgotówkowej (przelew na wskazane przez kredytobiorcę konto bankowe).

Z powyższego pobieżnego zestawienia najważniejszych cech obu produktów wyłania się także dość wyraźna różnica funkcjonalna pomiędzy pożyczkami a kredytami: o ile pożyczki doskonale sprawdzają się jako krótkoterminowe formy pożyczania pieniędzy, o tyle kredyty zdecydowanie lepiej sprawdzą się jako zobowiązanie wieloletnie. Trzeba przy tym pamiętać, że jeśli pożyczamy pieniądze od banku, to istnieje możliwość negocjacji tymczasowego zawieszenia spłat (zwłaszcza w przypadku długoterminowych kredytów hipotecznych), w instytucjach pozabankowych przeważnie ta opcja jest niedostępna.

Sprawdź również:  Samochód osobowy w firmie... i nie tylko – na co brany jest leasing w Polsce?

W kontekście specyficznej formy udzielenia kredytu (bezgotówkowo) określenie „kredyt gotówkowy” jest całkowicie błędne, co jednak nie powstrzymuje wielu pozabankowych instytucji finansowych przed nagminnym nadużywaniem tego zwrotu w materiałach reklamowych – najprawdopodobniej w celu uczynienia swej oferty bardziej wiarygodną dla potencjalnych klientów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.