Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

Informacje biznesowo - ekonomiczne Inwestowanie

Przeciętny polski inwestor coraz starszy

Jako że inwestorzy bez wątpienia mają niemały wpływ na świat, obserwowanie zmieniającego się profilu statystycznego inwestora może dać asumpt do interesujących analiz wydarzeń w branży. Doskonałą bazę ku temu daje coroczne Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, prowadzone pod kuratelą Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dane do tegorocznej edycji były zbierane latem 2016 roku, przy liczbie ponad 5 tysięcy badanych, a wyniki zaprezentowane pod koniec listopada. Pozwala ona zobaczyć zachowania przeciętnego inwestora i jego podejście do działalności. Jednym z ciekawszych aspektów badania jest bez wątpienia demografia, która przechodzi znaczące zmiany niemalże rokrocznie od pierwszych wyników w 2009 r., a zwłaszcza przez ostatnie pięć lat. Dość wspomnieć, że w 2009 roku ponad 25% inwestorów było bardzo młodych – do 25. roku życia. Z kolei mniej niż 7% grupy stanowili badani w wieku 55 lat. Z jakiegoś powodu, w ciągu dość krótkiego okresu proporcje te niemalże się odwróciły. Rok 2016 wykazuje kontynuację trendu i tak już ponad 17% badanych było z grupy 55+, a tylko 7% w tej najmłodszej. Analogicznie zwiększa się udział grup 46-55 oraz 36-45, a zmniejsza grupy 26-35. Ogółem: typowy polski inwestor indywidualny ma obecnie ok. 41 lat, jest mężczyzną (82%) i ma wyższe wykształcenie (grupy z wykształceniem średnim, zawodowym i podstawowym sumują się do niecałych 20% badanych). Tylko 3,3% badanych w rubryce dotyczącej zajęcia podało „student/uczeń” – 65% pracuje na umowie, ok. 17% ma własną firmę, a 2% pracuje jako zawodowy inwestor giełdowy. W większości jest to działalność o małym wymiarze czasu – tylko 16% badanych spędza nad inwestowaniem kilka godzin dziennie, dalsze 54% – do godzinny dziennie czy też kilku godzin w tygodniu, pozostali jeszcze rzadziej. Tylko 3,4% badanych jeździ na zgromadzenia walne – głównie ci najbogatsi, choć i oni rzadko. Jednak inwestowanie to nie tylko hobby – jako motywację najwięcej (46%) podaje dywersyfikację przychodu, w dalszej kolejności podawano oszczędności na emeryturę, ochronę przez inflacją i bieżący zarobek.

Sprawdź również:  Internetowe kantory, czyli o wymianie walut online
Zawodowi inwestorzy to niewielka część wszystkich. Źródło: Pixabay.com.
Zawodowi inwestorzy to niewielka część wszystkich. Źródło: Pixabay.com.

Jak działa przeciętny polski inwestor? Prawie każdy inwestuje samodzielnie, a oprócz tego czasem korzysta z funduszy inwestycyjnych (33%), działa poza rynkiem kapitałowym (18%), bardzo rzadko sięga po zarządzanie (2,3%). Zdecydowana większość sięga po akcje GPW – ponad 80%. Inne metody, jak depozyty, fundusze i NewConnect, są kilkukrotnie mniej popularne. 19% polskich inwestorów kieruje się analizą fundamentalną, 18% – techniczną, zaś 44% używa obu metod. Średnia grubość portfela inwestycyjnego to trochę ponad 50 tys. zł, przy czym popularne są odpowiedzi na praktycznie każdym szczeblu, od poniżej 10 tys. zł do przedziału 100-500 tys. zł. Zasobność portfela powyżej 500 tys. zł podało jednak tylko niecałe 4% badanych. Najwięcej badanych inwestuje w od czterech od siedmiu spółek – 41%. Tylko 23% sięga po więcej (to nadal wynik dwukrotnie wyższy, niż w 2009 roku), ale prawie nikt (5%) nie ogranicza się do jednej.

W pytaniu o wynik z roku 2015, 47% badanych przyznało zysk – a tylko 26% stratę. Być może to jest najważniejsza statystyka z badania i nie zostawia wątpliwości, czemu na polskiej giełdzie nadal dominują byki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.