Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

Ekonomia i przedsiębiorczość: edukacja

Inicjatywa UE na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Komisja Europejska w odpowiedzi na rosnące bezrobocie wśród młodych w Unii Europejskiej zaproponowała nowe zasady zmniejszania bezrobocia wśród absolwentów. Wspólnota chcę stawiać na wsparcie programów stażowych i szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Spójności i innych funduszy strukturalnych.

W ramach programu, na wspieranie zatrudnienia ludzi młodych przewidziane są 3 miliardy euro z budżetu i dodatkowe 3 miliardy z EFS. Celem programu jest wprowadzenie gwarancji zatrudnienia dla młodzieży do 25 roku życia. Chodzi o to, aby młodzi ludzie mieli dostęp do dobrych jakościowo ofert pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub staży – w ciągu czterech miesięcy od zakończenia szkoły lub uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Młodzież NEET

Source: sportsgirl.com.au via Sportsgirl on Pinterest

 

Program dedykowany jest dla regionów unijnych, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25 %. Chodzi przede wszystkim o ludzi młodych, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą zawodowo – tzw. młodzież NEET. W Polsce według statystyk z roku 2012 projektem objętych zostałoby 7 województw, a w tym: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ma dać podobne efekty jak gwarancje zatrudnienia wprowadzone w Finlandii i Austrii, które przyniosły znaczne ograniczenie bezrobocia wśród młodych. Komisja Europejska wskazuje, że uruchomienie skutecznych gwarancji wymaga koordynacji działań pomiędzy: szkołami, uniwersytetami, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami zajmującymi się zatrudnieniem, doradcami zawodowymi  i innymi organizacjami wspierającymi zatrudnienie młodych.

Projekt wejdzie w życie niezwłocznie po uruchomieniu środków budżetowych na la ta 2014-2020. Oznacza to, że firmy zajmujące się szkoleniami i dokształcaniem zawodowym powinny dokładnie przygotować swoją ofertę, aby partycypować w realizacji projektu. Dla pracodawców będzie to szansa na zatrudnienie pracowników na staże współfinansowane przez Unię Europejską i na lepsze dopasowanie umiejętności młodych ludzi do potrzeb rynku pracy.

Sprawdź również:  Mechanizm rynkowy: popyt, podaż i cena

Bezrobocie wśród młodych

Działania UE mają na celu wspomożenie młodych, którzy zostali szczególnie dotknięci kryzysem gospodarczym. W styczniu 2013 stopa bezrobocia wśród tej grupy była przeszło 2-krotnie wyższa od bezrobocia dorosłych i wynosiła 23,6%. W całej Unii jest już 7,5 miliona osób młodych, które nie uczą się, nie pracują ani nie szkolą zawodowo – młodzież NEET. Zjawisko to nasila się w niektórych regionach wspólnoty i może przynieść bardzo negatywne skutki dla spójności społecznej UE i negatywnie wpłynąć na potencjał gospodarczy i konkurencyjność Europy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.