Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

Ekonomia i przedsiębiorczość: edukacja Pieniądze

Czynniki ekonomiczne kształtujące kursy walut

Nie jest tajemnicą, że kursy walut są szczegółowo związane ze stanem gospodarczym danego kraju. Wśród wielu czynników warunkujących notowania walut na pierwszym miejscu należy wymienić te ekonomiczne, zależne od wielu wydarzeń i sytuacji gospodarczych, jak np. bezrobocie, inflacja, rozwój przedsiębiorstw.

Szybki wzrost gospodarczy

Tempo rozwoju gospodarki w dłuższym czasie napędza import produktów i usług rodzimych firm. Im bardziej aktywni importerzy na rynku zagranicznym, tym większa ilość krajowych walut i ich kursu. Gdy wzrost gospodarczy następuje stopniowo, zmniejsza się zapotrzebowanie krajowych importerów na towary zagraniczne, wskutek tego kursy walut idą w górę.

źródło: pixabay.com

Polityka monetarna prowadzona przez Bank Centralny

Bank Centralny podejmuje decyzje wpływające na poziom stóp procentowych. Im większe stopy procentowe, tym wyższe zapotrzebowanie na walutę, gdyż inwestorzy zagraniczni chcą inwestować swój kapitał finansowy w danym kraju, np. przez zakup obligacji. W sytuacji stabilizacji podaży waluty, większe zainteresowanie inwestorów ma realny wpływ na podwyższę kursu. Gdy stopy procentowe spadają, ma to odwrotny wpływ na notowania krajowe waluty, np. obserwowany ostatnio kurs dolara w USA.

Poziom inflacji

Tempo wzrostu cen stanowi znaczący element warunkujący kursy walutowe w danym kraju. Gdy tempo wzrostu cen jest wyższe niż w innych państwach, ma miejsce zmniejszenie się konkurencyjności polskich produktów w porównaniu z tymi zagranicznymi. Dlaczego? Jest większe zapotrzebowanie na towary z poza kraju, do zakupu których potrzebna jest wymiana walut krajowych na waluty zagraniczne.

źródło: źródło: pixabay.com

Bezrobocie w kraju

Im wyższe bezrobocie, tym mniejsze zapotrzebowanie na produkty z importu. Mniej aktywni importerzy są przyczyną wzrostu kursu walut, gdyż mniej krajowych pieniędzy trafia na rynek międzynarodowy. Gdy bezrobocie spada, zwiększa się liczna transakcji z zagranicą, np. z USA i przyczynia się do osłabienia krajowej waluty i wzmocnienie tej zagranicznej.

Sprawdź również:  Zalety prowadzenia własnego biznesu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.