Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

emerytura Inwestycje w przyszłość

Jak wybrać najlepszy Otwarty Fundusz Emerytalny

OFE powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku i są przeznaczone do oszczędzania środków na przyszłą emeryturę w ramach tak zwanego 2 filaru ubezpieczeń społecznych. OFE są funduszami obowiązkowymi dla wszystkich urodzonych po 1968 roku i objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych.

Na OFE odprowadzana jest automatycznie składka w wysokości 2,3% naszego wynagrodzenia brutto. Według planu rządu w 2013 roku wysokość tej składki zostanie zwiększona do 2,8%, a docelowo w 2017 roku wyniesie 3,5%. Pieniądze z OFE są dodatkiem do emerytury z ZUS i są wypłacane dopiero po uzyskaniu wymaganego ustawowo wieku emerytalnego.

Nasze środki są inwestowane przez towarzystwo emerytalne, z którym podpisujemy umowę na otwarcie OFE, od tego jak określone towarzystwo ubezpieczeniowe zarządza naszymi środkami, zależy ilość pieniędzy zgromadzonych na naszym koncie. Pamiętajmy jednak, że na OFE nie możemy stracić, ponieważ na mocy ustawy gwarantują nam one minimalną stopę zwrotu, wyliczaną przez KNF, na podstawie połowy średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata wszystkich OFE. Jeżeli nasz fundusz emerytalny nie osiągnie stopy wyznaczonej przez KNF to różnicę musi pokryć z własnej kieszeni. Ponieważ dobrze wybrany fundusz może nam zagwarantować, w przyszłości nawet kilkaset złotych więcej do naszej emerytury, to warto zadbać o wybranie funduszu gwarantującego najwyższe zyski. Jak zatem wybrać najlepsze towarzystwo emerytalne?

Nie dajmy się wylosować

Jeżeli rozpoczynamy pierwszą pracę, z której odprowadzamy składkę na emeryturę, mamy obowiązek zawarcia umowy z funduszem emerytalnym OFE (z obowiązku wyłączeni są studenci do 26 roku życia). Jeżeli tego nie zrobimy ZUS wezwie nas pisemnie do zawarcia umowy OFE z funduszem emerytalnym. W przypadku dalszego nie podpisania umowy, ZUS wylosuje za nas jedno z towarzystw emerytalnych. Losowania odbywają się pod koniec stycznia i lipca. W losowaniu udział biorą jedynie towarzystwa, które w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych uzyskały stopę zwrotu wyższą niż średnia dla wszystkich funduszy, a ich aktywa nie przekraczały 10 % aktywów netto wszystkich funduszy. Po co jednak wylosować średniaka, skoro znacznie lepiej wybrać lidera.

Sprawdź również:  Doładowanie telefonu w banku – kolejne ułatwienie dla posiadaczy komórek

Nie bójmy się zmieniać fundusz

Jeżeli wybraliśmy już towarzystwo emerytalne, które będzie zrządzać OFE, to powierzamy mu znaczne środki finansowe, które są gwarancją spokojnej starości. Związek z konkretnym towarzystwem nie jest jednak związkiem na stałe. Dlatego powinniśmy śledzić wyniki OFE i nie wahać się zamienić gorszy na lepszy. Mamy prawo do transferu środków pomiędzy OFE raz na kwartał. O tym jak ważne jest śledzenie stopy zwrotu świadczy fakt, że za okres od 30.09.2009 – 28.09.2012 różnicę wyników finansowych były bardzo znaczące. W tym okresie najlepszy z funduszy Nordea OFE zarobił dla swoich członków 21,3 %, podczas gdy najgorszy OFE Polsat, tylko 11,96%. Jak widać rozbieżności są duże i w perspektywie wieloletniej oszczędzanie u średniaków może przynieść dotkliwe straty finansowe.

W zasadzie te 2 proste zasady gwarantują nam najlepsze zarządzanie naszymi środkami. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze OFE nie są gwarancją wysokiej emerytury, ponieważ odprowadzamy do nich znikomą część naszych dochodów. Dlatego warto dodatkowo oszczędzać pieniądze na emeryturę za pomocą funduszy inwestycyjnych, np. na tak zwanym Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.