Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

fundusz inwestycyjny Inwestycje w przyszłość

Czym jest fundusz inwestycyjny i jakie są jego rodzaje

Fundusz inwestycyjny to jedna z nowoczesnych i efektywnych możliwości pomnożenia posiadanego kapitału pieniężnego. Mówiąc inaczej, fundusz inwestycyjny to firma zarządzana przez specjalistów, która w rozmaity sposób inwestuje za nas nasze pieniądze.

Pierwszym kryterium podziału funduszy jest podstawa prawna ich działalności. Biorąc to pod uwagę wyróżnia się następujące rodzaje funduszy:

 – fundusz otwarty (może inwestować m.in. w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Każdy obywatel może zostać uczestnikiem takiego funduszu)

fundusz specjalistyczny otwarty (ściśle określa kto może zostać jego uczestnikiem. Jest charakterystyczny dla tworzenia III filaru Ubezpieczeń Emerytalnych)

fundusz zamknięty (o wysokim poziomie ryzyka. Nie musi utrzymywać płynnych rezerw i może inwestować w mniej płynne aktywa. Może inwestować w papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością)

fundusz specjalistyczny zamknięty (inwestuje m.in. w nieruchomości gruntowe i lokalowe)

 – fundusz mieszany (jest czymś pośrednim między funduszem zamkniętym, a otwartym)

Drugim kryterium podziału funduszy jest typ dokonywanych lokat. Wyróżnia się tu:

fundusze akcji

fundusze obligacji

fundusze sektorowe

fundusze stabilnego wzrostu

fundusze hybrydowe / mieszane

fundusze rynków zagranicznych

Sprawdź również:  Inwestycja w energię, czyli jak inwestować w przyszłość

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.