Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

Inwestowanie pomysł na biznes

Jak napisać dobry biznesplan

Założenie własnej firmy, albo podjęcie nowego wyzwania w firmie istniejącej na rynku wymaga zaplanowania odpowiedniej strategii działania. Aby dobrze przygotować się do nowych wyzwań i świadomie rozpocząć działania biznesowe powinniśmy stworzyć dobrze przemyślany biznesplan.

Biznesplan powinni przygotowywać przede wszystkim nowi przedsiębiorcy, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dla firm istniejących na rynku biznesplan może pomóc w zrealizowaniu nowych celów i rozwoju określonych obszarów działalności. Stworzenie biznesplanu jest wymagane w przypadku ubiegania się o kredyt na rozwój naszej firmy.

Wzór biznesplanu

Nie istnieje uniwersalny wzór biznesplanu, każdy opracowywany projekt powinien być dostosowany do unikalnego charakteru naszej działalności gospodarczej. Przykładowo planując innowacyjny biznes powinniśmy poświęcić więcej czasu na przeanalizowanie potrzeb klienta i dopasowanie nowego oferowanego przez nas produktu do istniejącego na rynku popytu. Natomiast jeżeli chcemy wejść na rynek mocno nasycony firmami o profilu zbliżonym do naszego, to najistotniejsze jest dokładne prześledzenie konkurencji i przygotowanie skutecznej strategii rywalizacji o klientów. Zakres merytoryczny planu powinien uwzględniać rodzaj przygotowywanego przedsięwzięcia.

Przykładowa zawartość merytoryczna biznesplanu

Modernizacja przedsiębiorstwa

Zakładanie nowej firmy

Profil przedsiębiorstwa:                        historia, cele, profil i zakres działalności, posiadane i planowane środki, zarząd i pracownicy

5%

Profil przedsiębiorstwa:              miejsce prowadzonej działalności, oferta rynkowa, forma prawna zakładanego podmiotu, właściciele i pracownicy firmy

10%

Opis działania :                   charakter firmy, cel, planowane koszty, efekty krótko i długoterminowe, analiza opłacalności

15%

Analiza otoczenia:                                  firmy konkurencyjne, dostawcy, odbiorcy

15%

Analiza otoczenia                                   posiadani dostawcy, odbiorcy, konkurencja, planowane zmiany w firmie

20%

Strategia marketingowa:                      sposoby dotarcia do klientów, strategia cenowa, działania reklamowe, promocje

15%

Plan długookresowy(strategiczny) planowane modernizacje, cele sprzedażowe, poszerzenie oferty firmy, zdobywanie nowych środków, pozyskiwanie funduszy unijnych                                                 Plan finasowy: bilans – roczny lub kwartalny, rachunek zysków – roczny lub kwartalny

40%

Plan długookresowy (strategiczny):          powyżej 1 roku, planowane cele sprzedażowe, możliwe poszerzenie oferty, pozyskiwanie nowych rynków, pozyskiwanie funduszy unijnych
Plan finasowy:
bilans – roczny lub kwartalny, rachunek zysków – roczny lub kwartalny

20%

Plan krótkookresowy                          określenie kosztów na najbliższy rok, szacunkowy próg rentowności, prognoza sprzedaży, możliwe warianty awaryjne

10%

Plan krótkookresowy (operacyjny)          dokładne określenie kosztów na pierwszy rok działalności, wydatki na inwestycje, rentowność firmy, prognoza sprzedaży, możliwe warianty awaryjne

30%

Podsumowanie Analiza SWOT                     mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia

10%

Podsumowanie: analiza SWOT          mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia

10%

Sprawdź również:  Stopa zwrotu OFE Aegon

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.