Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

Inwestowanie

Rodzaje spółek – przegląd

Na gruncie polskiego prawa istnieje pięć podstawowych rodzajów  spółek, a mianowicie są to: spółka cywilna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Spółka cywilna

Jest jedną z najprostszych form organizacji działalności gospodarczej nie posiadającą osobowości prawnej. Mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak również istniejące podmioty gospodarcze. Spółka ta polega na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa, przy czym domniemywa się, że wkłady własne wspólników są podobnej wartości. Odpowiadają oni również za spółkę solidarnie całym swoim majątkiem.

Spółka cywilna powstaje w wyniku zawarcia umowy między wspólnikami. Aby rozpocząć działalność niezbędna jest również rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub gminy.

Spółka partnerska

Jest rodzajem spółki przeznaczonym do wykonywania wolnych zawodów. Mogą ją założyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Nazwa spółki musi zawierać przynajmniej jedno nazwisko wspólnika z dopiskiem „ i partner” lub „i partnerzy”. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jednak tylko za zobowiązanie niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu. Chodzi o odpowiedzialność przede wszystkim za zaciągane na potrzeby spółki pożyczki i kredyty. W przypadku spółek partnerskich kapitałowych możliwe jest powołanie zarządu spółki.

Spółka komandytowa

To rodzaj spółki przeznaczony dla wspólników o różnym kapitale i umożliwiający im określenie zróżnicowanej odpowiedzialności za zobowiązania i kierowanie spółką. Zaletą spółki jest ograniczona odpowiedzialność majątkowa tylko do kwoty zawartej w umowie podpisanej między wspólnikami. Wadą spółki jest obowiązek prowadzenia przez nią kosztownej księgowości. Spółka podlega rejestracji w KRS, na podstawie pisemnej umowy pomiędzy wspólnikami. Reprezentowanie spraw spółki komandytowej jest możliwe jedynie w formie pełnomocnictwa zawartego w umowie pomiędzy wspólnikami.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest spółką kapitałową, stworzoną przez jeden lub więcej podmiotów. Największą zaletą tej formy działalności jest brak odpowiedzialności majątkowej współwłaścicieli. Wierzyciele mogą dochodzić swoich praw do egzekucji długów jedynie z majątku spółki i tylko do wysokości kapitału zakładowego spółki. Umowa spółki musi być stworzona w formie aktu notarialnego, a minimalny kapitał zakładowy spółki musi mieć wysokość nie mniejszą niż 5000 złotych.

Sprawdź również:  Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – kiedy polisa będzie potrzebna?

W spółce z o.o. władzę sprawuję zarząd spółki , poprzez powoływanego prezesa. Spółka musi prowadzić kosztowną księgowość i charakteryzuje się wysokimi kosztami założenia. Z drugiej jednej strony ta forma działalności gospodarczej wyeliminowuje odpowiedzialność majątkową wspólników i ogranicza odpowiedzialność majątkową samej spółki.

Spółka akcyjna

Jest najbardziej złożoną forma organizacji działalności gospodarczej.  Pod względem struktury spółka przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak jej kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 100 tysięcy złotych.

Status spółki akcyjnej sporządzany jest w formie aktu notarialnego i jest ona osobą prawną. Spółkę reprezentuje zarząd powoływany przez radę nadzorczą spółki. Podstawową różnicą pomiędzy spółką akcyjną, a innymi spółkami handlowymi jest sposób pozyskiwania kapitału.  Spółka akcyjna jako jedyna ma możliwość pozyskiwania pieniędzy na giełdzie oraz poprzez obligacje.

Spółka akcyjna wymaga nie tylko pełnej księgowości ale również obsługi prawnej, dlatego przeznaczona jest wyłącznie dla największych firm i korporacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.