Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

Ekonomia i przedsiębiorczość: edukacja Pieniądze

Mechanizm rynkowy: popyt, podaż i cena

Mechanizm rynkowy przedstawiony na wykresie.
Mechanizm rynkowy przedstawiony na wykresie.

Każdy z nas słyszał kiedyś o takich pojęciach, jak: popyt, podaż i cena. Są to instrumenty mechanizmu rynkowego, które ze sobą współpracują i wzajemnie się uzupełniają. Właśnie dzięki temu przedsiębiorstwa mogą się rozwijać i przynosić zyski. Omówmy więc pokrótce każdy z wymienionych instrumentów.

Popytem nazywamy zależność, jaka występuje pomiędzy ilością danego dobra czy usługi, jaką chcą i mogą kupić konsumenci, a jego ceną. Bez popytu na poszczególne produkty niemożliwe byłoby ich sprzedawanie. Prawo popytu mówi, że w momencie wzrostu ceny dóbr i usług spada ilość osób, które będą chciały je kupić.

Podaż określa zależność występującą między ceną oferowanych dóbr i usług, a jego ilością, którą producenci mogą i chcą sprzedać przy tej cenie. Prawo podaży informuje, że jej wielkość zmienia się pod wpływem zmiany ceny. Może wystąpić kurczenie się lub rozszerzenie podaży.

Cena to wartość danych dóbr i usług wyrażona w pieniądzach i jest wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie popytu i podaży.

Sprawdź również:  Ile kosztuje przygotowanie świąt Bożego Narodzenia?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.